HET ONZICHTBARE ACHTER HET ZICHTBARE


Algemeen
maart 15, 2008, 2:04 pm
Filed under: Gezichtsanalyse

Bij de onderdelen van het gezicht komt het algemeen hier op neer:

Voorhoofd: je denkwijze.
Ogen: hoe open je staat voor het leven en nieuwe ervaringen.
Neus: je financiële situatie en de manier waarop je werkt.
Mond: de manier waarop je je gevoelens en gedachten uit.
Kin: je assertiviteit.
Oren: je omgang met anderen.
Lippen: je sensualiteit en fysieke expressie .

Advertenties


Proporties
maart 15, 2008, 11:51 am
Filed under: Gezichtsanalyse

Zoals voor het hele lichaam van de mens bestaat er ook een ideale proportionaliteit, dat wil zeggen dat alle lengtes en breedtes door een bepaalde maat deelbaar zijn. Bij het gelaat is die maat de breedte van het oog. Het gezicht is in zijn proporties bij beide seksen gelijk. Er zijn slechts weinig mensen met een volledig gelijkmatig gezicht. Pas door de afwijkingen van de ideale proporties ontstaat een een individueel gezicht.

proporties van het gezicht

Deze tekening is een absoluut gelijkmatig gezicht, symmetrisch langs de lengteas. De afzonderlijke elementen harmoniëren met elkaar in grootte, afstanden en verdelingen. De hoogte van het voorhoofd is net even lang als de neus vanaf de wenkbrauwen en als de lengte van de neustop tot de kin.Vorm
maart 14, 2008, 11:46 am
Filed under: Gezichtsanalyse

Bij sommige gezichten herkennen we meteen bepaalde typische vormen, andere verenigen kenmerken van verschillende vormen in zich. Bij de mengvormen is vanzelfsprekend ook sprake van vermenging van de eigenschappen die bij samengestelde vormen horen.

Maangezicht

maangezicht

Kenmerk: Groot, rond hoofd.
Beroep: weinig sportieve sportprestaties, geboren diplomaten, gewiekste zakenlieden (mannen), in jonge jaren springen ze van ene baan naar de andere, bij vrouwen eerder middenpositie dan directie.
Privé: genieten van hun leven als single, trouwen rond hun veertigste, goed seksleven met als gevolg vaak meerdere kinderen.
Karakter: traagheid, passiviteit, weinig elegantie, slim verstand, bevrediging in eten en genieten, overgewicht, uitgesproken slim, goede redenaars, argumenteren.

Metaalgezicht

metaalgezicht

Kenmerk: siang mien kent twee ondervormen van het metaalgezicht. Het vaakst vertegenwoordigd is de korte gezichtsvorm met veel volume in de wangen.
De vertegenwoordigers van de lange gezichtsvorm zijn tamelijk groot gebouwd.
Het metaalgezicht is de vaakst voorkomende gezichtsvorm van allemaal.
Beroep: hoog intelligent, top van een onderneming, neiging tot politiek of juristerij, zijn op rechterstoel of parlement te vinden.
Privé: waarderen de geneugten van het leven, hebben stimulansen/uitdagingen nodig, spanningen in relatieleven, huwt meerdere keren.
Karakter: sympathieke uitstraling, labiele gezondheid (maagproblemen), groot gebouwd, ik-gericht, bereiken hoge ouderdom, eenzelvigheid, extroversie, houd van verrassingen en verrassen.

Jadegezicht en houtgezicht

jade en houtgezicht

Kenmerk: het jadegezicht, dat in het wanggebied een zeer expressieve, gelijkmatig afgeronde vorm vertoont, is de vaakst voorkomende vrouwelijke gezichtsvorm.
Bij het houtgezicht zijn de contouren geprononceerder en kantiger en vinden we eerder bij mannen dan bij vrouwen.
Beroep: wil om te slagen, vrouwen klimmen op tot de hoogste sporten van de sociale ladder, doelgericht in hun carrière, mannen willen een boeiend beroep et uitdagingen, zijn vaak in het leger te vinden.
Privé: moeilijke jeugd gehad, hoge eisen in een relatie.
Karakter: geheimzinnig, onweerstaanbaar, hecht waarde aan imago, schoonheid en esthetiek, enthousiasme, gevoel voor occulte en bovenzinnelijke.

Emmer- of watergezicht

emmergezicht

Kenmerk: het emmergezicht, ook watergezicht genoemd, kenmerkt zich door een brede voorhoofds- en geaccentueerde ogenpartij.
Beroep: mannen: ongeschikt voor routinewerk, in contact komend met mensen of dieren (boerderij)= succes, vrouwen: creatieve aanleg; podium of circus.
Privé: periodes van depressiviteit en mistroostigheid, mannen laten geen blik in hun innerlijke wereld, heeft vele vrienden ondanks gevoel van eenzaamheid, stormachtige affaires.
Karakter: veelheid aan energie, vergaren van kennis, verwerft respect.

Vuurgezicht

vuurgezicht

Kenmerk: het vuurgezicht, vaak ook heel oncharmant het eihoofd genoemd, bezit een breed voorhoofd, hoge jukbeenderen en een smalle, toelopende kinpartij.
beroep: hard werken voor succes, carrières van korte duur, maakt gebruik van zn observatievermogen.
Privé: verkeerde vrienden, tonen hun gevoelens aan partner, mag zwaar weer in de liefde verwachten.
Karakter: intelligentie, flexibiliteit, bruist van ideeën en zet in daden om, schaamteloze overdrijving.

Koningsgezicht of zonnegezicht

konings- of zonnegezicht

Kenmerk: het koningsgezicht, ook zonnegezicht genoemd, heeft een kantige structuur; de voorhoofds-, wang- en kaakpartijen zijn sterk geprononceerd.
Deze gezichtsvorm geldt algemeen als esthetisch ideaal.
Beroep: leidinggevende kwaliteiten, leidinggevende posities, laat niemand in zn succes participeren.
Privé: hartstochtelijke verenigingsmaniak, omringt door jaknikkers, zal nooit echte vriendschap kennen, volgens hem hoort liefde en trouw niet samen.
Karakter: aantrekkingskracht, spontaan.

Aardegezicht en berggezicht

aarde- of berggezicht berggezicht

Kenmerk: het aardegezicht kenmerkt zich door zijn mimiekrijke gezichtsspieren. Terwijl het voorhoofd relatief smal uitvalt, is de kinpartij breed en kantig. De jukbeenderen zijn geaccentueerd.
Optisch onderscheid het berggezicht zich in de eerste plaats door zijn extreem smalle voorhoofdspartij van het aardegezicht. De kaakregio is bij beiden typen hetzelfde.
Beroep: geen natuurlijk carrièrestreven, heerszucht en egocentriciteit, vrouw: wil veel geld verwerven.
Privé: zwaar te verduren in zn jeugd, niet geleerd van vriendschappen te sluiten, partnerruil, heftige ruzies.
Karakter: chaotisch, kan heftig reageren bij problemen, weetgierigheid, energiepotentie.

Muurgezicht

muurgezicht

Kenmerk: het muurgezicht is van voorhoofd tot kin extreem laag, daarbij breedvlakkig en gedrongen.
Beroep: kunnen niet tegen autoriteit, oefenen zelf geen gezag uit, maar kunnen het ook niet verdragen, successen zijn niet duurzaam, mediaster of bekendheid verwerven, plots de brui aangeven.
Privé: kan gevoelens niet uiten, conflicten in relatie, conservatief liefdesleven.
Karakter: staan met beiden benen in het leven, hebben flinke aanpak, sloomheid, wantrouwen.

Asymmetrisch gezicht

asymmetrisch

Kenmerk: de meeste mensen bezitten enkele asymmetrische gezichtskenmerken. Zeer verbreid is bijvoorbeeld een onregelmatige gevormde neus, die volgens de Chinese gelaatkunde als signaal van emotionele zwakheid moet aanzien worden.
Beroep: andere voor zn kar spannen, maken carrière en zitten op latere leeftijd goed in de centen, journalistiek of marketing, mag wel niet met verantwoordelijkheid belast worden.
Privé: attent, teder, tolerant, liefde is hun leukste hobby, relatie is middelpunt van hun leven, blijft niet eenmalig getrouwd.
Karakter: emotionele zwakte, uiterlijke onregelmatigheid is reflectie van innerlijke, hebben aura van luxe, middelmatigheid.Ogen
maart 13, 2008, 7:34 pm
Filed under: Gezichtsanalyse

De ogen zijn misschien wel het belangrijkste element van het menselijk gezicht. Niet alleen omdat we er optische prikkels en indrukken mee opnemen, maar ook omdat de geoefende gelaatkundige er belangrijke dingen uit kan lezen.
De fysiognomie beschouwt de ogen als de spiegel van de ziel. Ze vormen de directe toegang tot ons innerlijk, onze emoties en instellingen. Het is mogelijk met veel moeite een bepaalde gezichtsuitdrukking in te studeren, maar de ogen zullen nooit kunne veinzen. Ze weerspiegelen onze ware kern.

Grote ogen

grote ogen

Grote ogen gelden als het schoonheidsideaal bij uitstek. Intelligentie, kracht, rijkdom aan ideeën en een oprecht karakter worden er mee verbonden.
Onomstreden is ook de sensationele seksuele aantrekkingskracht van grote ogen. Zich terdege bewust van hun erotische uitstraling, neigen mensen met grote ogen ernaar snel te ontvlammen en hun gevoelens weer even snel te doven. Vrouwen met grote ogen gelden als bijzonder ervaren, experimenteerlustige speelkameraden. Vrouwen zowel als mannen hebben hun medemensen veel warmte en hartelijkheid te bieden, maar kunnen anderzijds ook met grote kwetsbaarheid reageren. Hun grootste pluspunt is hun extraverte, ongekunstelde aard. En ze kennen geen remmingen om ook zelf te kunnen genieten. In het opzicht van hun beroep zullen deze mensen alles in het werk stellen om voor het voetlicht te treden. En waar zou die behoefte beter bevredigd kunnen worden dan in de showbusiness, de reclamebranche of de wereld van media en kunst? Vrouwen zijn er vast van overtuigd dat een royale oogopslag hen helpt bij hun carrièresprong en zelden worden ze daar in teleurgesteld.

Kleine ogen

kleine ogen

Ogen die opvallend klein zijn, gelden als een teken van afgunst, ongeloofwaardigheid en starheid. Soms beschouwt men mensen met dit oogtype als uitgesproken booswichten. We schrijven makkelijk negatieve dingen aan kleine ogen toe, omdat ze niets en niemand in de buurt en in hun privé-sfeer laten komen.
Volgens siang mien zijn mensen met kleine ogen loyaal en erg secuur, wat voor de loopbaan geenszins nadelig is. Ze zijn extreem doelgericht en van zichzelf overtuigd. Maar ze verliezen snel hun geduld en kunnen hun medemensen kwellen. In relaties zullen deze mensen er naar streven hun partner met alle denkbare comfort te omringen. Anderzijds kunnen hun betweterij en jaloezie op lange termijn relatiekillers blijken te zijn. Hun liefde voor details is vanzelfsprekend van groot voordeel in beroepen waarin het daarop aankomt. Zo vinden we mannen vaak op de afdeling boekhouden of in organisatorische functies. Vrouwen hebben een publiek nodig om gelukkig te zijn op hun werk. Daarom vinden we ze vaak terug in de modebranche en journalistiek. Hun carrièrevooruitzichten zijn voortreffelijk.

Schuin naar boven geplaatste ogen

schuin naar boven

Kenmerk:
schoonheidsideaal.
Beroep: flexibel, pakken problemen snel aan, schuwen zwaar lichamelijk werk, bereiken hoogtepunten in hun carrière die eerlijk verdiend zijn.
Privé: geniet van het leven, vrouwen gedragen zich formeel in een relatie en laten zich beïnvloeden.
Karakter: emotioneel, intellectuele scherpzinnigheid, plotse driftbuien.

Naar buiten aflopende ogen

aflopende

Kenmerk: groot geluk en rijkdom, luisteren en zwijgen.
Beroep: vrouwen: verzorgend of sociaal beroep, mannen: uitstekend koopstalent.
Privé: halen kracht uit diepe, eerlijke vriendschappen, helpen van andere, aangepast en vol overgave in een relatie, goede moeders.
Karakter: zachtmoedigheid, hulpvaardigheid, vertrouwen, melancholie.

Dicht bij elkaar staande ogen

dicht bij elkaar

Kenmerk: teken van temperament, contactvaardigheid, herkennen van kansen.
Beroep: mannen: sensationele successen, politiek en economie, vrouwen: angst voor het nemen van risico’s, vinden snel hun draai in een job.
Privé: treden sociaal op, liefde zonder einde, niet duurzaam
Karakter: introversie, berekende inslag, bekrompenheid, bij vrouwen is het karakter gecompliceerd, nieuwsgierig.

Ver uit elkaar staande ogen

ver uit elkaar

Kenmerk: staan voor openheid, levensmoed.
Beroep: instabiele psyche heeft gevolgen voor werk en carrière
Privé: koesteren grote hoop, verwachten geluk in hun relatieleven, wanneer ze passende partner vinden gaan ze lange geschiedenis tegemoet.
Karakter: naïef in omgang, stemmingswisselingen,

Diep liggende ogen

diep liggend

Kenmerk: in zichzelf gekeerde en diep romantische persoonlijkheid.
Beroep: dwaaltochten, pas vanaf 30ste concentratie op vooruitkomen.
Privé: dwaaltochten, erotische affaires, solide fundament voor vaste relaties.
Karakter: verliezen zin voor realiteit niet.

Uitpuilende ogen

uitpuilende

Kenmerk: weinig vleiends, sterke wil.
Beroep: succesvol, doortrapte zakenlieden.
Privé: kampen met chronisch probleem, verlangen naar seks, zelden duurzame verbintenis, vrouwen: komen door verkeerde vrienden vaak op verkeerde pad.
Karakter: egoïstisch, onbetrouwbaar, scherpzinnig.

Driehoekige ogen

driehoekige ogen

Kenmerk: worden niet vaak gemogen door anderen.
Beroep: jong: weinig doorzettingsvermogen, hebben goede aanleg voor politieke carrière.
Privé: partnerkeuze is met hindernissen bezaaid, idem doorzettingsvermogen als bij beroep, scheiding.
Karakter: dulden geen tegenspraak, manipuleren.

Rechthoekige ogen

rechthoekige ogen

Kenmerk: interessant karakter.
Beroep: hoogintelligente hoofdarbeiders, administratieve beroepen zoals ambtenaar.
Privé: op zoek naar persoonlijk geluk, willen zekerheid, eerder relatie om sociale overwegingen.

Ogen met de vorm van de nieuwe maan

vorm van de maan

Kenmerk: grote oneerlijkheid
Beroep: zeer mak in hun werk, niet opgewassen tegen strijd om de macht, vinden van een stek in een grote onderneming maar niet aan toppositie.
Privé: problematisch op liefdesvlak, wel veel proberen, maar geen vaste grond onder de voeten in een vaste relatie.
Karakter: lief en snel tevreden, weinig temperamentvol,

Andere vormen

andere vormen andere vormen

Loesende ogen, wimpers naar boven, geslepen blik, slaperige blik, gladde blik, verschillende ogen, vliegervormige ogen, heersersblik, pgewekte blik, sensuele blik.Neus
maart 12, 2008, 12:49 pm
Filed under: Gezichtsanalyse

De Chinezen geloven dat de neus een graadmeter voor rijkdom en grootsheid is. Aan de neus kunnen we ook iemands vitaliteit en seksuele potentie aflezen. De neus verraadt ons alles over het verstand, de kennis en het vermogen tot liefhebben van een ander. Het is opvallend hoeveel spreekwoorden er aan dit zintuig zijn gewijd. ook als brug tussen ogen en mond is de neus van belang. Er moet met verschillende factoren rekening gehouden worden. Informatief is bijvoorbeeld de kleur. Een zachtroze neus brengen we in verband met geluk en innerlijke harmonie. Een rode neus laat weinig vreugde en jaloezie vermoeden.
Ook aan de glans van de neus nemen de gezichtslezers onder de loep. Voordat men zich aan een kansspel waagt, let men erop of de neus glanst. Voorst heeft de vorm en grootte van de neusgaten een belang. Brede neusgaten wijzen op behendigheid in financiële aangelegenheden, terwijl een smalle neus een teken is van een boosaardige persoonlijkheid. Over de neustop valt er ook veel te vertellen, is hij breed, dan heeft de betrokkene financieel voor zijn leven gezorgd. Er moet ook gelet worden op de gleuf, de indeuking, die van de neusgaten naar het midden van de bovenlip loopt. Ze worden het ‘kanaal van de gevoelens’ genoemd. mensen met een geprononceerde gleuf staan bekend als gevoelig en ontvankelijk voor zinnelijk genot. Een zwakke gleuf wijst op kuisheid en onderdrukte lust.

Rechte neus met rechte top

rechte neus

Kenmerk: helder denken, tolerantie, betrouwbaarheid, taaiheid, hechten grote waarde aan uiterlijkheden, grote kennis in zaken aangaande kunst en mooie dingen.
Beroep: hoeven weinig zorgen te hebben, kunnen hoog opklimmen, mannen komen we vaak tegen in de mediawereld, aan de top van een onderneming of in kunstzinnige beroepen, vrouwen kunnen we vinden op een directiesecretariaat of als model, maar vaak ook als huisvrouw in een villa.
Privé: verheven sociaal niveau, in de liefde heeft hij het moeilijk om te beslissen, mannen: snobs, vrouwen: narcistisch, hun ijdelheid is nergens hinderlijker dan in de liefde.
Karakter: ijdel

Roma-neus

roma neus

Kenmerk: lang en heeft een omlaag gebogen top, hij symboliseert moed en helder denken.
Beroep: hoge posities in economie of wetenschap, soms ook in het leger.
Privé: kunnen halverwege hun leven grote welstand bereiken, in relatie hebben ze uitdaging nodig.
Karakter: eerzuchtig, houden van uitdagingen, koele redenaars.

Haakneus

haakneus

Beroep: neus voor geld en goede deals op beurs, bankzaken of omroerend goed, gaan volledig op in hun werk, wekken vaak jaloezie, vrouwen: pedagogische vermogens, lerares, trainster of adviseuse.
Privé: zoeken absolute lichamelijke overeenstemming in een partner.

Wipneus

wipneus

Kenmerk: kleine neus, naar boven wijzende top, neusgaten zijn in de regel goed zichtbaar.
Beroep: dromen van snelle promotie, hebben op jonge leeftijd het vermogen om veel te verdienen,
Privé: zoeken in de liefde naar zelfverwerkelijking.
Karakter: gebrek aan psychologische rijpheid, wispelturigheid, temperament, sensibiliteit, gulhartigheid, haantje de voorste, gebrek aan wilskracht.

Vlezige neus

vlezige neus

Kenmerk: lijken evenwichtige mensen
Beroep: succes word niet in de schoot geworpen, hard knokken om zich op te werken, tevredenheid is belangrijker dan geldende rijkdom, vrouwen: huishoudelijke talenten daarom vind je ze terug in het hotelvak.
Privé: behulpzaam, tonen niet gemakkelijk hun gevoelens, mannen hebben problemen met hun seksualiteit, gevoelige minnaars.
Karakter: gulhartig, gevoelig, strijdvaardig.

Knobbelneus

knobbelneus

Beroep: levenskunstenaar, gevaar voor overijlde paniekreacties.
Privé: drang naar zwerversleven, mannen hebben enkel relatie om hun seksuele drift te bevredigen, duurzame relatie vaak uitgesloten, vrouwen: preutsheid.
Karakter: sterk, star, onzeker, genereus.

Leeuwenneus

leeuwenneus

Kenmerk: is overwegend bij mannen te vinden.
Beroep: steile carrière, top van een onderneming.
Privé: is vaak de beste vriend, mannen: om gelukkig te zijn in de liefde hebben ze een harem nodig.
Karakter: psychische labiliteit, wekken sympathie.

Scheve neus

scheve neus

Beroep: willen andere voor hun kar spannen,
Privé: kregen weinig aandacht of begrip in hun jeugd, laten andere niet snel intiem met hun worden, in relatieleven projecteren ze hun verlangens en gevoelens op hun partner, relatie kan lang duren.
Karakter: labiel, onevenwichtig, wispelturig, hatelijk.

Stompe neus

stompe neus

Kenmerk: de neusrug loopt hetzelfde als bij een wipneus, de neustop is echter dikkig en rond.
Beroep: schoppen het ver in hun carrière, toenemende welstand, wat ze beginnen maken ze ook af.
Privé: kunnen diepste geheimen behouden, kijkt uit naar solide relatie.
Karakter: bezonnenheid, praktisch denken, evenwichtigheid, betrouwbaarheid.

Andere neusvormen

andere vormen andere vormen

platte neus, adelaarsneus, hooggeplaatste neus, korte neus, smalle neusgaten.Oren
maart 11, 2008, 10:36 am
Filed under: Gezichtsanalyse

In de periode van de geboorte tot het 14de levensjaar zijn iemands oren de betrouwbaarste aangrijpingspunten voor de duiding van zijn toekomst. Algemeen geldt: hoe groter het oor, hoe beter. Grote, goed gevormde oren – glad en rond, zacht en dik – beloven intelligentie en een lang leven. Om te weten of de ogen goed gepositioneerd zijn, trekken we in gedachten een horizontale streep ter hoogte van de wenkbrauwen en nog een andere onder de neustop. Liggen de oren tussen deze 2 lijnen, dan ligt er een schitterende toekomst in het verschiet. Een blik in de spiegel zal ons verrassen: bij de meesten zitten de oren ofwel te hoog of te laag.
De oorlelletjes worden in verband gebracht met de graad van wijsheid. Ideaal zijn oorlelletjes wanneer ze groot en vlezig zijn. Dan mag er op geluk, rijkdom en een hoge ouderdom gerekend worden. Daarom zijn de oorlellen van een Boeddha extreem groot, hij is immers het symbool van gelukzaligheid en rijkdom.

Vlak langs het hoofd liggende oren

vlak langs hoofd

Beroep: hebben financiële zekerheid nodig, als ze die gevonden hebben wijden ze zich volledig aan hun carrière.
Privé: hebben tussen 20 en 30ste weinig tegenslagen, hebben veel hartstocht, moeilijk verbergen van gevoelens, worden oeroud.
Karakter: teergevoelige, sensibele mens.

Afstaande oren

afstaande oren

Beroep: zoeken naar erkenning, zijn gelukkiger wanneer ze respect krijgen voor prestaties.
Privé: streeft nieuwe kennis na, gezondheid laat hem vaak in de steek, vrouwen zijn bovenliggende partij in een relatie, kunnen goed met andere overweg.
Karakter: starheid, scherpe denker.

Hoog geplaatste oren

hoog geplaatste oren

Kenmerk: oren die boven de wenkbrauwlijn uitsteken en het laagste neuspunt niet reiken.
Beroep: is de zakelijkheid zelve.
Privé: bovengemiddeld burgerlijk bestaan, stelt geen hoge eisen aan zichzelf en omgeving.

Laag geplaatste oren

laag geplaatste oren

Kenmerk: oren die de wenkbrauwlijn niet reiken en waarvan het laagste punt onde de neustop ligt.
Beroep: gedrag in privé zorgt voor voordelen in hun loopbaan, integreren goed in een team.
Privé: liefhebber van gezelligheid, drukte en actie zijn onmisbaar, alleen zijn maakt hen ongelukkig.

Kleine oren

kleine oren

Beroep: hardwerkend persoon op zichzelf gewezen, aanvaard geen hulp, journalistiek, media.
Privé: koele uitstraling, maar toch hartstocht, neigen naar conservatisme.
Karakter: eerzuchtig, zelfkritisch, perfectionistisch.

Grote oren

grote oren

Beroep: genieten de beste vooruitzichten, feeling voor zaken, zin voor verantwoordelijkheid, leidinggevende capaciteiten.
Privé: groot potentieel aan psychische en geestelijke kwaliteiten, hechten belang aan harmonie in een relatie.
Karakter: direct, onconventioneel.

Spitse oren

spitse oren

Beroep: origineel en inventief.
Privé: bedotten van andere, duurzame verbintenis tenzij hun grilligheid wordt ontdekt.
Karakter: gebrek aan gevoel en mededogen, weinig betrouwbaarheid, treden met veel charme op.

Andere oorvormen

andere vormen andere vormen

Behaarde oren, vergroeid oorlelletje, rond oor, lang oor hoekig oor, scherpe knik in de buitenste boog, oor van boven breder, klein lelletje, geprononceerde binnenschelp, grote, dikke lel.Mond
maart 10, 2008, 9:04 pm
Filed under: Gezichtsanalyse

Volgens de siang mien is de mond naast de ogen en neus het belangrijkste deel van het gezicht. Hij kan belangrijke informatie over verstand, gevoel, liefde, persoonlijkheid en gezondheid verstrekken. Via onze mond kunnen we met anderen communiceren, met onze mond kunnen we – ook zonder woorden – vreugde of verdriet uiten.
Onze mond is echter ook een van de centra van onze lichamelijke lust. Voor een duiding concentreren we ons op de toestand van de lippen. Over het algemeen geldt: de bovenlip staat voor gevoel, verstand en passieve behoeften, de onderlip voor de actieve vertaling van de eigen wensen. De gelaatkunde bestudeert daarnaast de kleur en de glans van de lippen.
LICHTROZE: eigenaar zal geen hemelbestormende behoeften uiten, eerder bescheiden.
ROOD: betrokkene is oprecht, rechtlijnig, eerzuchtig.
DONKERE LIPPEN: materialistische georiënteerde persoon met extravagante seksuele behoeften, verliest de controle over zichzelf niet.
BLEKE LIPPEN: frigiditeit, seksuele terughoudendheid.

Ideale mond? is goed geproportioneerd en heeft duidelijke contouren en en omhooglopende mondhoek. De lippen behoren eerder vochtig dan droog te zijn. De lijn die boven- en onderlip scheidt, zou recht moeten lopen. Maar de volmaakte mond zullen we even zelden aantreffen als andere volmaakte gezichtskenmerken.

Kleine mond

kleine mond

Beroep: sensationele carrière,
Privé: schoppen het ver in het leven, zijn vaak eenzaten door drang naar onafhankelijkheid, vrouwen: weinig eisend in de liefde, vroege zwangerschap, harmonieus huwelijk, man: heeft in de liefde heel wat te vertellen, beheersende minnaar.
Karakter: introvert, wilskrachtig, beminnenswaardig, egoïsme, zelfgenoegzaamheid.

Grote, volle mond

grote, volle mond

Kenmerk: erotische uitstraling, duidelijkste teken van passie.
Beroep: niet zo serieuze relaties.
Privé: gesteld op contact met andere.
Karakter: meer schijn dan ‘zijn’.

Bovenlip dikker dan onderlip

bovenlip

Kenmerk: teken van onoprechtheid.
Beroep: redenaars die zaak kunnen vertegenwoordigen.
Privé: genieters par excellence, zwak voor goed eten, vatten leven licht op, uitstekende minnaars.
Karakter: emotioneel, vrijgevig, zinnelijk.

Onderlip dikker dan bovenlip

onderlip

Kenmerk: 60% van de mannen heeft deze vorm, niet bijster betrouwbaar.
Beroep: werken niet succesvol in team.
Privé: amuseren graag anderen, sensueel appeal, dwangmatig op zoek naar liefde.
Karakter: welbespraaktheid en slagvaardigheid.

Uitpuilende bovenlip

uitpuilende bovenlip

Kenmerk: vinden we het vaakst bij vrouwen,
Beroep: geen leidinggevende functies, maar als lid van een team gelukkig
Privé: vaak blijkt dat ze weinig liefde in jeugd hebben gekend, praten niet makkelijk over relaties, liefde is taboeonderwerp.
Karakter: onzekerheid, gebrek aan moed.

Uitpuilende onderlip

uitpuilende onderlip

Beroep: schrandere zakenlieden, mannen willen de scepter zwaaien.
Privé: partnerruil.
Karakter: hartelijk, vrij en onafhankelijk.

Uitpuilende, naar buiten welvende lippen

naar buiten

Beroep: artistieke talenten.
Privé: sluiten niet snel intieme vriendschappen, geduld oefenen in de liefde.
Karakter: ijdelheid, arrogantie, openhartig, geen grote intelligentie.

Rechte lippen

rechte lippen

Beroep: nastreven van toppositie.
Privé: wellustigheid, hechten op latere leeftijd meer waarde aan harmonie in een relatie.
Karakter: kracht, weetgierigheid, intelligentie.

Scheve mond

scheve mond

Kenmerk: teken van onredelijkheid en argwaan, “scheve mond, scheve gedachten.”
Privé: weinig uithoudingsvermogen in een relatie, bijven vaak lang alleen.
Karakter: het scheppen van eigen waarheid.

Naar boven getrokken mondhoeken

naar boven

Kenmerk: weerspiegelt geluk, wekt de indruk van vreugde.
Privé: sympathieke uitstraling kan wurggreep zijn, eenvoudige levensweg, mannen zijn dikwijls playboys, vrouwen actieve minnaressen en romantisch.
Karakter: optimistisch.

Naar beneden getrokken mondhoeken

naar beneden

Kenmerk: wekt indruk onder zorgen gedrukt te gaan.
Beroep: hechten geen waarde aan relaties die hun carrière bevorderen, hard knokken voor vooruitgang.
Privé: kans op maagproblemen, geboren eenzaten, problemen op jonge leeftijd, pas na 45ste vinden ze levensgeluk.
Karakter: pessimistisch

Andere mondvormen

andere vormen

Lijnen boven de mond samenlopend, uiteenlopend, parallel, dikke lippen, golvende lijn tussen de lippen, mondhoeken met kuiltjes.